Venezia minore

Šetnja gradom po “tajnoj veneciji“

Koja je manje poznata, gde vlada tišina i odvija se svakodnevni život.

Pored toga mogu se uključiti posete i poznatim crkvama: Santa Maria Della Salute, Frari (Tizian), SS. Jovana i Pavla (Panteon Duždova), San Zaccaria (Sv. Zaharije – Madonna Bellini), da bi se upoznali sa Mletačkim slikarstvom, vajarstvom, arhitekturom.

U usputnim krčmama mogu se probati Venecijanski aperitivi i zakuske.
Šetnja se može odvijati peške ili na privatnom taksi brodu ili kombinovano.

Trajanje šetnje je od 2 do 3 sata.

Postavite pitanje